Novas

Premios da Crítica Galicia, nova xunta directiva

O pasado 4 de agosto, convocada por Bieito Ledo Cabido e Antón Pulido, patróns da Fundación Premios da Crítica Galicia, celebrouse unha reunión na Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura coa intención de constituír a nova xunta directiva da entidade. Conformada cos criterios de pluralidade xeracional, equilibrio territorial e pluralidade ideolóxica do país, conformouse un equipo que asumiu a responsabilidade de organizar as vindeiras edicións destes premios, ditaminados de forma ininterrompida dende 1978, primeiro cando eran organizados polo Círculo Ourensán Vigués, e xa dende 1992 pola Fundación Premios da Crítica Galicia.

A xunta directiva quedou conformada do seguinte teor: presidencia, Bieito Ledo; vicepresidencia primeira, Antón Pulido; vicepresidencia segunda: Inmaculada López Silva; secretaría: Manuel Bragado; vicesecretaría, Xavier Senín; tesourería, Anxo X. Rajó; vogalías, Comba Campoy García, María do Cebreiro, Víctor Fernández Freixanes, María López Sández, , Marcos Lorenzo, Charo Portela Yáñez, Blanca-Ana Roig Rechou, Ernesto Sánchez Pombo, Antón Sobral e Anxo Tarrío Varela.

A xunta directiva decidiu que o ditame destes premios, correspondentes ao ano 2011, realizarase o 22 de outubro na cidade de Vigo.