Diccionario Normativo Galego - Castelán

 

O diccionario normativo galego – castelán foi editado pola editorial Galaxia. A publicación, que conta con case máis de 8.000 páxinas, é obra de Henrique Monteagudo, Xermán García Cancela e Ana Isabel Boullón.