Centro Cultural

Os Premios da Crítica recoñeceron no ano 2000 o traballo do Centro Cultural de Caixa Vigo polas Ciencias e Artes de Representación. Inagurado en 1927, conta con teatro-sala de concertos – con capacidade para 994 persoas-, sala de exposicións, biblioteca, auditorio, vestíbulo, sala de conferencias e salón de recepcións.