Novas

Convocados os Premios da Crítica de Galicia 2019

A Asociación Premios da Crítica de Galicia acordou na súa reunión do 10 de xuño aprobar as bases pola que se rexerán os Premios da Crítica de Galicia 2019, que se ditaminarán en Vigo o 9 de novembro de 2019, ademais de nomear as secretarías de cada unha das modalidades.

Como establece a base sétima «Todas as producións que se consideren premiables en cada unha das modalidades poderán ser presentadas polos súas autoras e autores, editoras, produtoras ou promotoras ás secretarías dos xurados antes do 27 de setembro de 2019. Así mesmo, cada un dos membros dos xurados poderá presentar cantas candidaturas considere oportunas para a súa valoración polo resto dos membros».

A este teor as propostas poderán ser dirixidas ás secretarías de cada unha das modalidades escribindo a: premiosdacriticagalicia@gmail.com

Creación literaria: María López Sández.

Investigación: Jorge Mira Pérez.

Iniciativas Culturais e Científicas: Alba Nogueira López.

Música: Ernesto Sánchez Pombo.

Artes Plásticas: Xavier Limia de Gardón.

Artes Escénicas: Paula Cabaleiro Comesaña.

Cine e Artes Audiovisuais: Mariana Fernández Carballal.

Cultura Gastronómica: Inma López Silva.