Carlos Maside. Pintor para unha terra

“Carlos Maside. Pintor para unha terra” de Isaac Díaz Pardo, Salvador García Bodaño, García Martín e Xohán Ledo publicado en 1979 recibiu o Premio de Ensaio da Fundación Premios da Crítica de Galicia en 1980.